Co je FriendlyVox

Ozvučený portál FriendlyVox představuje unikátní řešení zpřístupňující informační a komunikační služby bez nutnosti užití zraku. FriendlyVox využívá princip cloudu, to znamená, že všechna uživatelská data a nastavení jsou ukládána na server a uživatelé k nim po přihlášení budou mít přístup prakticky kdykoliv a kdekoliv. FriendlyVox tak může posloužit nevidomému člověku na cestách, kdy u sebe nebude mít vlastní počítač, a přesto si může třeba vyřídit poštu nebo přečíst noviny. Zprovoznění FriendlyVox na cizím počítači je vcelku triviální záležitost.

FriendlyVox také přináší automatické aktualizace nových verzí. Uživatel se o nic nestará, nové verze jsou instalovány automaticky při každém spuštění internetového prohlížeče.

FriendlyVox sám zajišťuje předčítání všech potřebných informací, takže jej lze provozovat na běžném neozvučeném počítači nebo notebooku. Jedinou podmínkou je, aby byl na počítači nainstalovaný prohlížeč Google Chrome. Jednoduchá úprava nastavení počítače potom zajistí, že ozvučené prostředí FriendlyVox lze vyvolat jediným povelem z klávesnice.

Základní povely ovládání

Obecně platí princip ovládat FriendlyVox s co nejmenší množinou kláves. To znamená, že většinu funkcí mimo psaní textu, může uživatel spustit prostřednictvím velmi malého počtu kláves. To může být výhodné zejména pro situace, kdy je nevidomý uživatel u klávesnice, kterou nezná. Nemusí se tak dlouho seznamovat s rozložením všech potřebných kláves. Potřebuje zejména vědět, kde jsou funkční klávesy F1, F2, F3, kde klávesy Enter a ESC, a kde je kurzorový kříž, tzn. klávesy šipka nahoru/dolů/doprava/doleva.

Nejdůležitější klávesy a klávesové zkratky.

F1 – kontextová nápověda

Ctrl+F1 – funkce Kde jsem. Spuštěním této klávesové zkratky uživatel zjistí, jakou má spuštěnou úlohu.

F2 – vyvolání hlavního menu, ze kterého se vybírají hlavní ovládací povely.

F3 – kontextové menu obsahující příkazy pro ovládání aktuálně spuštěné služby.  Např. v případě emailu jsou zde dostupné funkce pro vytvoření nové zprávy, pro přechod do odeslané pošty a podobně.

Šipka nahoru-dolů – základní pohyb po položkách seznamu. Seznamem mohou být položky v menu, jednotlivé zprávy v seznamu zpráv, jednotlivé odkazy v seznamu výsledků vyhledávání u služeb jako je např. Youtube či Wikipedie a podobně

Enter – slouží k potvrzení zvolené položky

ESC – obvykle slouží k návratu o úroveň výš v hierarchickém seznamu nabídek nebo ke zrušení provedené volby.

Ctrl – slouží k pozastavení resp. opakovanému spuštění automatického čtení

Ctrl+Shift+0 – vrací uživatele do FriendlyVox, je určeno pro situace, kdy se uživatel např. omylem přepne do jiné windows aplikace a dostane se tak mimo prostředí FriendlyVox. Povel funguje, pokud je spuštěn prohlížeč Chrome.

Ctrl+Shift+B – vytáhne-spustí roletu FriendlyVox. Roleta umožňuje např. simulovat práci bez použití obrazovky i pro vidící uživatele. Některé funkce FriendlyVox mohou být dostupné pouze při spuštění rolety.

Ctrl plus respektive mínus – lupa, zvětší-zmenší obrazovku

 

Poskytované služby

FriendlyVox můžete používat ve dvou režimech, ve volném režimu nebo v registrovaném režimu vyžadujícím přihlášení uživatele na základě provedené registrace. V registrovaném režimu poskytuje FriendlyVox širší spektrum služeb s vyšším komfortem, volný režim je tak určen hlavně pro základní seznámení s portálem.

Začněte stiskem klávesy F2 - otevře se vizuálně kontrastní nabídka, která obsahuje následující volby:

  1. Média
  2. Informace
  3. Zábava
  4. Ovládání
  5. FriendlyVox

Nabídka Média obsahuje tři položky – Zpravodajství, Rádia a Youtube.

Položka Zpravodajství  nabízí přístup k zpravodajským webovým portálům v různých jazycích. Jako výchozí je nabízen seznam zpravodajských serverů odpovídající příslušné zemi uživatele. Po potvrzení položky odpovídající vybranému deníku se otevře příslušný portál s nabídkou článků. Na všech nabízených zpravodajských portálech je možné procházet nejen hlavní stránky, ale také jednotlivé rubriky. Veškeré informace – nadpisy článků, rubriky i texty článků – jsou čteny dobře srozumitelným syntetickým hlasem. Další zpravodajské servery v jiných jazycích jsou dostupné v kontextovém menu F3 pod nabídkou Všechny zpravodajské portály. Je možné také vyvolat funkci Vyhledávání a tak podle zadaného klíčového slova vyhledat seznam článků, které se k zadanému pojmu vztahují.

Položka Noviny v české instanci FriendlyVoxu umožňuje číst články ze skutečný tištěných novin.

Položka Rádia obsahuje stovky rádiových stanic z různých zemí. Pro nepřihlášeného uživatele je po spuštění nabízen seznam rádiových stanic pro jeho zemi. V seznamu stanic se lze opět pohybovat šipkami a po potvrzení volby odpovídající vybrané stanici se tato začne přímo přehrávat. Všechny dostupné radiové stanice lze procházet po vyvolání kontextového menu (povel F3) a výběru volby Všechny stanice. Registrovaní uživatelé mají k dispozici seznam oblíbených stanic, do kterého si mohou přidávat stanice dle svého výběru pomocí funkce  Přidat do oblíbených (kontextové menu nebo přímo povel Alt+P).

Položka Youtube nabízí ozvučení největší globální služby pro sdílení videí. Po spuštění služby se ihned nabídne formulář pro zadání klíčové fráze pro vyhledávání. Vyhledávání se spustí klávesou Enter a zobrazí se seznam nalezených výsledků, které je opět možné standardně procházet šipkami a spouštět klávesou Enter. Vstupní pole pro vyhledávání je také vybaveno našeptávačem, tzn. nabídne seznam odpovídajících textů pro snadnější vyhledávání. Přehrávání videa přináší komfort v ovládání v podobě spuštění a zastavení na klávesu Enter, rychlého převíjení na klávesovou zkratku Alt+šipka doprava/doleva. V kontextovém menu F3 je také dostupná funkce Podobná videa, která po spuštění nabídne seznam videí, které jsou nějakým způsobem s vybraným videem spjata

Kancelář

Volba Kancelář nabízí službu Překladač.

Služba Překladač zpřístupňuje globální službu Google Translator, který umožňuje překládat mezi velkým množstvím světových jazyků. Po spuštění je nabídnuto k vyplnění pole Text k překladu, do kterého je možné napsat požadovanou frázi k překladu. Je možné napsat slova i celé věty. Stiskem Enter dojde k přeložení a přečtení překladu. Volbu zdrojového a cílového jazyka lze provést opět pomocí kontextového menu F3 Vybrat zdrojový jazyk (Alt+P), respektive Vybrat cílový jazyk (Alt+L). Je možné nechat hláskovat překlad případně si nechat přečíst Informace o zadaném výrazu, kde jsou dostupné Definice výrazu, Synonyma, Příklady. Další zajímavou funkcí jsou Informace o přeloženém výrazu, kde je možné zjistit alternativní překlady a jejich relevanci.

Informace

Volba Informace nabízí služby Wikipedie, a pro české uživatele také Počasí, Jízdní řády IDOS a ozvučení portálu Světluška.

Služba Wikipedie zpřístupňuje globální službu internetové encyklopedie Wikipedie. Po spuštění je nabídnuto vyhledávací pole pro zadání požadované fráze. Opět je vybaveno ozvučeným našeptávačem, který může při vyhledávání pomoci. Vyhledávání je aktivováno klávesou Enter a je nabídnut seznam nalezených článků po kterém je možno se opět standardně pohybovat šipkami. Zvolený článek se otevře spuštěním klávesy Enter. Článek je automaticky přečten, přičemž je možné se v jednotlivých větách pohybovat šipkami. Články ve Wikipedii obsahují spousty odkazů na další články, tyto odkazy jsou identifikovány zvukovým signálem a pomocí klávesy Enter je možné si ihned nechat zobrazit odkazovaný článek. K dispozici je rovněž funkce Zapnout mód bez čtení odkazů (Ctrl+Shift+L), kterým je možno označení odkazů potlačit. Je možné si nechat článek přečíst v jiném jazyce, volbou funkce Článek v jiném jazyce (ALT+L), se po výběru jazyka otevře článek v jiném jazyce, kterým aktuálně může být čeština, slovenština, angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, korejština, japonština, čínština.

Služba Počasí zpřístupňuje server Českého Hydrometeorologického ústavu respektive Slovenského Hydrometeorologického ústavu pro předpověď počasí. Po spuštění se nabídne k výběru typ předpovědi (například Týdenní, nebo předpověď pro určitý kraj) a poté je přečten text předpovědi.

Služba Jízdní řády zpřístupňuje server IDOS pro vyhledávání spojení mezi městy i v rámci hromadné dopravy. Po spuštění jsou nabídnuta pole pro zadání místa odjezdu Odkud a cílové místo Kam. Do těchto políček je možné napsat název obce, případně čárkou oddělit zastávku v rámci obce. Vstupní políčko je opět vybaveno našeptávačem pro výběr požadované zastávky. Po odeslání formuláře je přečten stručný seznam nalezených spojů. Detaily o spoji je možné opět zjistit stiskem klávesy Enter. Detaily o jednotlivých zastávkách dalším stiskem klávesy Enter v detailu spojení.

Služba Světluška zpřístupňuje server nadace Světluška obdobně jako standardní zpravodajské portály.

Zábava

Volba Zábava nabízí hry MysteryMansion a Pexeso. Nově také anglickou textovou hororovou hru Anchorhead.

Funkce Služby

Volba Funkce Služby (rychlá volba přes klávesu F3) má hlavní význam až po spuštění vybrané služby. Obsahuje funkce a použitelné zkratkové klávesy, vztahující se ke každé konkrétní službě – jak se pohybovat po políčkách formulářů, v textu, v nabídkách.

Ovládání

Volba Ovládání (rychlá volba přes klávesu F8) obsahuje podnabídku Hlasy a zvuky a dále položky pomocí kterých můžeme zjistit, kde zrovna jsme, informaci o čase, můžeme zde získat seznam všech klávesových zkratek. Může také deaktivovat FriendlyVox na www stránkách, kde nechceme využívat služeb FriendlyVoxu. Pomocí funkce Roleta můžeme „vytáhnout“ černou obrazovku a můžeme vidět standardní ozvučené stránky.

V podnabídce Hlasy a zvuky je pak možné zjistit informace o aktuálně nastaveném hlasu, případně jej změnit, můžeme změnit jazyk hlasové syntézy (dostupné jsou čeština, slovenština, angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, korejština, japonština, čínština) nastavit si parametry mluvení.. V úloze Zvuky můžete nastavit hlasitost jednotlivých zvuků a hudebních podkresů nebo je úplně vypnout. Všechny funkce jsou přístupné buď z jednotlivých nabídek, nebo pomocí horkých kláves, jejichž kombinace jsou v nabídkách také uvedeny a čteny.

FriendlyVox

Volba FriendlyVox nabízí položky Dotaz na podporu a O portálu.

Volba Dotaz na podporu umožňuje všem uživatelům zaslat zprávu na podporu a požádat o případnou pomoc nebo nahlásit problematické chování FriendlyVoxu.