Setkkali jsm se zakladatelkou Nadační fond Sudička, jehož posláním je mj. podpora oční kliniky Všeobecná Fakultní Nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, která se systematicky zabývá nitroočními záněty. Cílem nově navázané spolupráce je, aby si každý pacient v budoucnu odnesl z oční ordinace informaci o FriendlyVox. Přesně v duchu sudičkovského hesla "pomoc, podpora, radost".