S radostí oznamujeme, že se nám pro náš projekt FriendlyVox podařilo získat dalšího významného partnera. Tímto veledůležitým partnerem se stala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Příslušné dokumenty byly podepsány koncem roku 2016.
Spolupráce s NRZP ČR si mimořádně vážíme!